TubeNinja

Trình tải xuống Bibletốt nhất trên web

Dán liên kết Biblebên dưới
Url ví dụ: https://www.bible.com/videos/79-young-jesus-at-the-temple-from-lumoproject-dot-com

Trong khoảng Bible

Bible là trang web misc với các tính năng là nội dung cho niềm vui của bạn.
Bible là trang web phổ biến nhất xếp hạng 6,201st trên thế giới theo Xếp hạng Alexa.Lưu Bible nội dung

Tải xuống nội dung từ Biblebằng cách chỉ cần dán liên kết tới video. TubeNinja sẽ cung cấp cho bạn liên kết tải xuống và bạn có thể dễ dàng lưu nó trên thiết bị của bạn.

Lưu danh sách phát của Bible

Bạn có thể tải xuống và chuyển đổi toàn bộ danh sách nhạc từ Biblevới một vài cú nhấp chuột đơn giản. Bạn chỉ cần dán liên kết danh sách bài hát Biblevà để trình tải xuống Biblecủa chúng tôi xử lý phần còn lại.

Chuyển nội dung Bibleang mp3

Chuyển đổi và tiết kiệm Bible để mp3s bằng cách cung cấp liên kết cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xử lý phần còn lại và cung cấp cho bạn một tệp mp3.

Lưu âm thanh của Bible

Tải xuống các tệp âm thanh từ Biblengay cả khi định dạng nguồn là video. Cung cấp cho chúng tôi liên kết và sau đó chọn tải xuống dưới dạng âm thanh. Đơn giản vậy thôi!

Nhanh và miễn phí

Trình tải xuống Biblecủa chúng tôi hoàn toàn miễn phí nhờ giải pháp độc đáo của chúng tôi. Bạn thậm chí không phải đăng ký một tài khoản hoặc cài đặt bất cứ điều gì! Bạn chỉ cần dán liên kết và sau đó lưu tệp.


Cách tải xuống nội dung từ Bible với TubeNinja

  1. Sao chép liên kết đến Bible nội dungmà bạn muốn tải xuống
    ctrl + c là phím tắt để sao chép (cmd + c trên mac)
  2. Mở một cửa sổ mới / tab và đi đến www.tubeninja.net
  3. Dán liên kết vào hộp đầu vào ở đầu trang này
    ctrl + v là phím tắt để dán (cmd + v trên mac)
  4. Nhấp vào Tải xuống và đợi cho trang kết thúc tải
  5. Chọn chất lượng bạn muốn tải xuống nội dung trong