TubeNinja

Trình tải xuống New York Times Videotốt nhất trên web

Dán liên kết New York Times Videobên dưới


Lưu New York Times Video Video

Tải xuống Video từ New York Times Videobằng cách chỉ cần dán liên kết tới video. TubeNinja sẽ cung cấp cho bạn liên kết tải xuống và bạn có thể dễ dàng lưu nó trên thiết bị của bạn.

Lưu danh sách phát của New York Times Video

Bạn có thể tải xuống và chuyển đổi toàn bộ danh sách nhạc từ New York Times Videovới một vài cú nhấp chuột đơn giản. Bạn chỉ cần dán liên kết danh sách bài hát New York Times Videovà để trình tải xuống New York Times Videocủa chúng tôi xử lý phần còn lại.

Chuyển nội dung New York Times Videoang mp3

Chuyển đổi và tiết kiệm New York Times Video để mp3s bằng cách cung cấp liên kết cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xử lý phần còn lại và cung cấp cho bạn một tệp mp3.

Lưu âm thanh của New York Times Video

Tải xuống các tệp âm thanh từ New York Times Videongay cả khi định dạng nguồn là video. Cung cấp cho chúng tôi liên kết và sau đó chọn tải xuống dưới dạng âm thanh. Đơn giản vậy thôi!

Nhanh và miễn phí

Trình tải xuống New York Times Videocủa chúng tôi hoàn toàn miễn phí nhờ giải pháp độc đáo của chúng tôi. Bạn thậm chí không phải đăng ký một tài khoản hoặc cài đặt bất cứ điều gì! Bạn chỉ cần dán liên kết và sau đó lưu tệp.


Cách tải xuống Video từ New York Times Video với TubeNinja

  1. Sao chép liên kết đến New York Times Video newsmà bạn muốn tải xuống
    ctrl + c là phím tắt để sao chép (cmd + c trên mac)
  2. Mở một cửa sổ mới / tab và đi đến www.tubeninja.net
  3. Dán liên kết vào hộp đầu vào ở đầu trang này
    ctrl + v là phím tắt để dán (cmd + v trên mac)
  4. Nhấp vào Tải xuống và đợi cho trang kết thúc tải
  5. Chọn chất lượng bạn muốn tải xuống news trong