TubeNinja

Trình tải xuống Vimeotốt nhất trên web

Dán liên kết Vimeobên dưới
Url ví dụ: https://vimeo.com/132594419

Trong khoảng Vimeo

Vimeo là trang web video với các tính năng là Video cho niềm vui của bạn.
Vimeo là trang web phổ biến nhất xếp hạng 133rd trên thế giới theo Xếp hạng Alexa.
Nếu bạn muốn thực sự nhanh chóng khi tải xuống từ Vimeo, bạn có thể sử dụng dl -trick hoặc chỉ sử dụng bookmarklet từ trình đơn trên cùng.


Lưu Vimeo Video

Tải xuống Video từ Vimeobằng cách chỉ cần dán liên kết tới video. TubeNinja sẽ cung cấp cho bạn liên kết tải xuống và bạn có thể dễ dàng lưu nó trên thiết bị của bạn.

Lưu danh sách phát của Vimeo

Bạn có thể tải xuống và chuyển đổi toàn bộ danh sách nhạc từ Vimeovới một vài cú nhấp chuột đơn giản. Bạn chỉ cần dán liên kết danh sách bài hát Vimeovà để trình tải xuống Vimeocủa chúng tôi xử lý phần còn lại.

Chuyển nội dung Vimeoang mp3

Chuyển đổi và tiết kiệm Vimeo để mp3s bằng cách cung cấp liên kết cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xử lý phần còn lại và cung cấp cho bạn một tệp mp3.

Lưu âm thanh của Vimeo

Tải xuống các tệp âm thanh từ Vimeongay cả khi định dạng nguồn là video. Cung cấp cho chúng tôi liên kết và sau đó chọn tải xuống dưới dạng âm thanh. Đơn giản vậy thôi!

Nhanh và miễn phí

Trình tải xuống Vimeocủa chúng tôi hoàn toàn miễn phí nhờ giải pháp độc đáo của chúng tôi. Bạn thậm chí không phải đăng ký một tài khoản hoặc cài đặt bất cứ điều gì! Bạn chỉ cần dán liên kết và sau đó lưu tệp.


Cách tải xuống Video từ Vimeo với TubeNinja

Phương án 1: Sao chép và dán

 1. Sao chép liên kết đến Vimeo videomà bạn muốn tải xuống
  ctrl + c là phím tắt để sao chép (cmd + c trên mac)
 2. Mở một cửa sổ mới / tab và đi đến www.tubeninja.net
 3. Dán liên kết vào hộp đầu vào ở đầu trang này
  ctrl + v là phím tắt để dán (cmd + v trên mac)
 4. Nhấp vào Tải xuống và đợi cho trang kết thúc tải
 5. Chọn chất lượng bạn muốn tải xuống video trong

Alternative 2: URL-trick (faster)

 1. Mở Vimeo video trong trình duyệt của bạn
 2. Đi tới thanh địa chỉ và thêm dl trước vimeo
  Vimeo | Video .. http://dlvimeo.com/56015672
 3. Nhấn enter / go
 4. Chọn chất lượng bạn muốn tải xuống video trong

Hiển thị nội dung người lớn
You look scary

Tải về
Join Fandor and Experience Great Cinema

Tải về
How To Download A Video From Vimeo

(This video is very old...) I get asked this question a lot: "How do you download a video from Vimeo?" Since it's easier to just show the process, rather than write it out, here's a 30 second video.

Tải về
Acceptability of a string by NFA

Tải về
The Shoes - Submarine Feat. Blaine Harrison

& Christophe Colette Stylist : Maud Dupuy Wardrobe assistant : Aylen Torres Grader : Daniel de Vue (@Bacon) Post Production : Glassworks London Production manager : Marta Rodriguez Production coord...

Tải về
DBMS - Introduction to Distributed Database

DBMS - Introduction to Distributed Database

Tải về
Teen Nudist Workout

Tải về
Oracle - SQL - Constraints

Tải về
Ethical Hacking Course Overview

Tải về
ASP.NET - Introduction

Tải về