TubeNinja

Trình tải xuống Antena3tốt nhất trên web

Dán liên kết Antena3bên dưới
Url ví dụ: http://desprogresiva.antena3.com/mp_audios4//2018/03/30/BB6FC9A3-8CF5-4281-93C2-C6521E995D2F/BB6FC9A3-8CF5-4281-93C2-C6521E995D2F.mp3

Trong khoảng Antena3

Antena3 là trang web Tin tức với các tính năng là Tin tức Video cho niềm vui của bạn.
Antena3 là trang web phổ biến nhất xếp hạng 7,314th trên thế giới theo Xếp hạng Alexa.Lưu Antena3 Video

Tải xuống Video từ Antena3bằng cách chỉ cần dán liên kết tới video. TubeNinja sẽ cung cấp cho bạn liên kết tải xuống và bạn có thể dễ dàng lưu nó trên thiết bị của bạn.

Lưu danh sách phát của Antena3

Bạn có thể tải xuống và chuyển đổi toàn bộ danh sách nhạc từ Antena3với một vài cú nhấp chuột đơn giản. Bạn chỉ cần dán liên kết danh sách bài hát Antena3và để trình tải xuống Antena3của chúng tôi xử lý phần còn lại.

Chuyển nội dung Antena3ang mp3

Chuyển đổi và tiết kiệm Antena3 để mp3s bằng cách cung cấp liên kết cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xử lý phần còn lại và cung cấp cho bạn một tệp mp3.

Lưu âm thanh của Antena3

Tải xuống các tệp âm thanh từ Antena3ngay cả khi định dạng nguồn là video. Cung cấp cho chúng tôi liên kết và sau đó chọn tải xuống dưới dạng âm thanh. Đơn giản vậy thôi!

Nhanh và miễn phí

Trình tải xuống Antena3của chúng tôi hoàn toàn miễn phí nhờ giải pháp độc đáo của chúng tôi. Bạn thậm chí không phải đăng ký một tài khoản hoặc cài đặt bất cứ điều gì! Bạn chỉ cần dán liên kết và sau đó lưu tệp.


Cách tải xuống Video từ Antena3 với TubeNinja

  1. Sao chép liên kết đến Antena3 newsmà bạn muốn tải xuống
    ctrl + c là phím tắt để sao chép (cmd + c trên mac)
  2. Mở một cửa sổ mới / tab và đi đến www.tubeninja.net
  3. Dán liên kết vào hộp đầu vào ở đầu trang này
    ctrl + v là phím tắt để dán (cmd + v trên mac)
  4. Nhấp vào Tải xuống và đợi cho trang kết thúc tải
  5. Chọn chất lượng bạn muốn tải xuống news trong