TubeNinja

Trình tải xuống Popsugartốt nhất trên web

Dán liên kết Popsugarbên dưới
Url ví dụ: https://www.popsugar.com/entertainment/DJ-Snake-Cardi-B-Selena-Gomez-Ozuna-Taki-Taki-Video-45362525

Trong khoảng Popsugar

Popsugar là trang web Tin tức với các tính năng là Tin tức Video cho niềm vui của bạn.
Popsugar là trang web phổ biến nhất xếp hạng 1,449th trên thế giới theo Xếp hạng Alexa.Lưu Popsugar Video

Tải xuống Video từ Popsugarbằng cách chỉ cần dán liên kết tới video. TubeNinja sẽ cung cấp cho bạn liên kết tải xuống và bạn có thể dễ dàng lưu nó trên thiết bị của bạn.

Lưu danh sách phát của Popsugar

Bạn có thể tải xuống và chuyển đổi toàn bộ danh sách nhạc từ Popsugarvới một vài cú nhấp chuột đơn giản. Bạn chỉ cần dán liên kết danh sách bài hát Popsugarvà để trình tải xuống Popsugarcủa chúng tôi xử lý phần còn lại.

Chuyển nội dung Popsugarang mp3

Chuyển đổi và tiết kiệm Popsugar để mp3s bằng cách cung cấp liên kết cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xử lý phần còn lại và cung cấp cho bạn một tệp mp3.

Lưu âm thanh của Popsugar

Tải xuống các tệp âm thanh từ Popsugarngay cả khi định dạng nguồn là video. Cung cấp cho chúng tôi liên kết và sau đó chọn tải xuống dưới dạng âm thanh. Đơn giản vậy thôi!

Nhanh và miễn phí

Trình tải xuống Popsugarcủa chúng tôi hoàn toàn miễn phí nhờ giải pháp độc đáo của chúng tôi. Bạn thậm chí không phải đăng ký một tài khoản hoặc cài đặt bất cứ điều gì! Bạn chỉ cần dán liên kết và sau đó lưu tệp.


Cách tải xuống Video từ Popsugar với TubeNinja

  1. Sao chép liên kết đến Popsugar newsmà bạn muốn tải xuống
    ctrl + c là phím tắt để sao chép (cmd + c trên mac)
  2. Mở một cửa sổ mới / tab và đi đến www.tubeninja.net
  3. Dán liên kết vào hộp đầu vào ở đầu trang này
    ctrl + v là phím tắt để dán (cmd + v trên mac)
  4. Nhấp vào Tải xuống và đợi cho trang kết thúc tải
  5. Chọn chất lượng bạn muốn tải xuống news trong